Luomme jaettua arvoa litiumista

Keliber luo arvoa laadukkaiden tuotteiden, taloudellisen tuloksen, alueellisen hyvinvoinnin, hankintojen sekä tutkimus- ja kehitystyön kautta. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tuottaa vuosittain noin 15 000 tonnia akkulaatuista litiumhydroksidia, joka soveltuu litiumakuissa käytettävien akkukemikaalien valmistukseen.

Litiumakkumarkkinat kasvavat maailmanlaajuisesti liikenteen sähköistymisen kiihtyessä ja monen teollisuudenalan akkutarpeen lisääntyessä. Kannattavuusselvitykset osoittavat selkeästi Keliberin litiumprojektin taloudellisen toteutettavuuden.

Taloudellista hyvinvointia lähialueelle

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteutti keväällä 2019 Kaustisen seutukunnan kaivos- ja tuulivoimahankkeiden taloudellisten kokonaisvaikutusten ennakkoarvioinnin. Selvityksen mukaan Keliberin litiumkaivoshankkeella olisi merkittäviä positiivisia talousvaikutuksia alueelle sekä investointi- että tuotantovaiheessa.

Työllisten määrää litiumhanke lisäisi jopa 215 henkilöllä Kaustisen seutukunnan alueella (”KASE-alue”) ja 280 Kokkolan seutukunnan alueella.

Tuloveroja hankkeen myötä saattaisi kertyä jopa 2,5 miljoonaa euroa KASE-alueella ja 2,4 miljoonaa euroa Kokkolan seutukunnassa. Kiinteistöveroa kertyisi KASE-alueella 1,3 miljoonaa sekä Kokkolan seutukunnassa 1,1 miljoonaa.

Rakennamme alueellista hyvinvointia myös suuntaamalla hankintoja Suomeen ja paikallisesti Keski-Pohjanmaalle.

Aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa

Keliber tekee laajaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa. Toteutamme T&K-hankkeita omana toimintana, mutta myös tiiviissä yhteistyössä muun muassa Geologian tutkimuskeskuksen, Oulun yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun ja useiden muiden toimijoiden kanssa.

Lue T&K-hankkeistamme tarkemmin vastuullisuuskatsauksestamme.