Arvot ja strategia

Valintojamme ohjaavat neljä arvoa
-avoimuus, kunnianhimo, tehokkuus ja kunnioitus

Avoimuus

Avoimuus on toimintamme elinehto. Kerromme avoimesti suunnitelmistamme ja niiden vaikutuksista eri sidosryhmille. Olemme avoimia myös palautteelle. Avoimuus sisäisesti on yksi kasvumme kulmakivistä; se mahdollistaa ennakoinnin ja nopean reagoinnin eri tilanteissa.

Kunnianhimo

Teemme kunnianhimoisia valintoja. Keskitymme toimintamme kannalta olennaisiin asioihin. Haluamme, että jokainen tekomme edistää suurempaa yhteiskunnallista tavoitetta, ilmastonmuutoksen pysäyttämistä.

Tehokkuus

Tehokkuutemme pohjaa tavoitteelliseen ja avoimeen toimintatapaamme. Litiumin tuotantoteknologiamme tehostaa koko litiumarvoketjun toimintaa. Maantieteellinen sijaintimme lisää logistista tehokkuuttamme. Tehokkuuteemme mahdollistaa arvon luomisen sekä omistajillemme että ympäröivälle yhteiskunnalle.

Kunnioitus

Kunnioitamme toisiamme ja ympäristöämme. Kunnioitus näkyy arjessamme kuunteluna, aktiivisena vuoropuheluna ja monipuolisena vaikutusten arviointina. Haluamme jättää jälkeemme paremman maailman.

Keliberin strategia

Tavoitteenamme on olla Euroopan ensimmäinen erittäin puhtaita litiumkemikaaleja omista malmivaroistaan tuottava yhtiö. Vuosituotantoarviomme on noin 15 000 tonnia akkulaatuista litiumhydroksidia kasvavien litiumakkumarkkinoiden käyttöön.

Haluamme varmistaa, että tuotannon aloittaminen ajoittuu markkinoiden kannalta parhaaseen ajankohtaan - litiumin kysynnän kasvuhuippuun Euroopassa. Lisäksi tähtäimessämme on kestävän litiumtuotannon esimerkkihanke, joka on toteutettu hyödyntäen parhaita saatavilla olevia teknologioita ja käytäntöjä.

Kriittisiä menestystekijöitä ovat muun muassa tekninen valmiusaste, hankkeen edellyttämät luvat, tuotteen myyntisopimukset sekä optimaaliset rahoitusratkaisut.

Megatrendit ja teknologian kehitys tukevat Keliberin strategiaa